проспект Волгоградский, 4
от 11.3 млн. руб
Год постройки – 1989
2 объявления
проспект Волгоградский, 74к3
от 8.5 млн. руб
Год постройки – 1962
2 объявления
проспект Волгоградский, 105к2
от 12.2 млн. руб
Год постройки – 2009
2 объявления
проспект Волгоградский, 109к1
от 3.7 млн. руб
Год постройки – 1962
2 объявления
проспект Волгоградский, 110к3
от 8.8 млн. руб
Год постройки – 2004
2 объявления
проспект Волгоградский, 116к1
от 13.6 млн. руб
Год постройки – 2004
2 объявления
проспект Волгоградский, 120к2
от 6.2 млн. руб
Год постройки – 1960
2 объявления
проспект Волгоградский, 128к4
от 8.7 млн. руб
Год постройки – 1996
2 объявления
проспект Волгоградский, 148к1
от 5.4 млн. руб
Год постройки – 1961
2 объявления
улица Марксистская, 7
от 33 млн. руб
Год постройки – 2001
2 объявления
проспект Волгоградский, 1с1
от 8.5 млн. руб
Год постройки – 1968
1 объявление
проспект Волгоградский, 8
от 9 млн. руб
Год постройки – 1960
1 объявление
проспект Волгоградский, 13
от 7.2 млн. руб
Год постройки – 1962
1 объявление
проспект Волгоградский, 18
от 8.5 млн. руб
Год постройки – 1965
1 объявление
проспект Волгоградский, 22
от 7.2 млн. руб
Год постройки – 1965
1 объявление
проспект Волгоградский, 50к2
от 6 млн. руб
Год постройки – 1962
1 объявление
проспект Волгоградский, 51
от 7 млн. руб
Год постройки – 1960
1 объявление
проспект Волгоградский, 58к2
от 6.2 млн. руб
Год постройки – 1962
1 объявление
проспект Волгоградский, 58к3
от 5.6 млн. руб
Год постройки – 1962
1 объявление